top of page

BINGO algemene  voorwaarden

Om misbruik te voorkomen hebben wij een huurovereenkomst opgesteld waar iedere huurder dient kennis van te hebben genomen.

Deze zal dan ook STRIKT worden nageleefd.

 

wij vragen u alvorens u een boeking plaatst deze aandachtig te lezen.​

 

  • Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld in de huurperiode. Bij eventuele vaststelling van schade moet deze betaald worden door de huurder na ofwel voorlegging van herstellingskosten  ofwel bij totaal verlies na vaststelling.

  • Volgende kosten worden in rekening gebracht bij schade:

       Verlies van bal(letjes) 100 euro

       Verlies, beschadiging of onherstelbare schade van een bingokaart: 30 euro

  • Het afhalen van de bingo wordt 1 week voor de huurdatum vastgelegd. het retourneren van de bingo MOET ALTIJD DE DAG NA HUURDATUM gebeuren en dit tussen 10u en 10u30 in de winkel in lichtervelde. Wanneer deze voorwaarde geschonden wordt zal er een forfetaire boete van 50 euro aangerekend worden. 

 

  • De huurder zorgt ervoor dat de motor enkel aansluiting krijgt van 220 volt voorzien van aarding.

 

  • In geval van anullatie minder dan 10 dagen voor de huurdatum, zal de huurder gehouden zijn om 100 euro onkosten te betalen.

 

  • De huurder erkent kennis te hebben genomen van boventaande punten.

bottom of page