top of page

Springkasteel algemene  voorwaarden

Om misbruik te voorkomen hebben wij een huurovereenkomst opgesteld waar iedere huurder dient kennis van te hebben genomen.

Deze zal dan ook STRIKT worden nageleefd.

 

wij vragen u alvorens u een boeking plaatst deze aandachtig te lezen.

 

 • Een verantwoordelijk persoon moet permanent op het springkasteel letten, dit om te voorkomen dat er nooit meer dan 20 kinderen tegelijk op spelen.

 • De kinderen mogen niet met schoenen, noch met andere voorwerpen op het springkasteel spelen. Het is niet toegelaten over de muren te hangen en/of te klimmen, zo scheuren de muren af en komt de schade te laste van de huurder.

 • Bij eventuele ongevallen is (zijn) de huurder(s) verantwoordelijk. De verhuurder /eigenaar van de springkastelen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, van welke aard het ongeval ook mag zijn.

 

 • Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor al schade vastgesteld in de huurperiode. Bij eventuele vaststelling van schade moet deze betaald worden door de huurder na ofwel voorlegging van herstellingskosten  ofwel bij totaal verlies na vaststelling.

 • De huurder zal bij storm of hevig onweer het springkasteel in veiligheid brengen. Dit dient tevens ook s’nachts te gebeuren om diefstal te vermijden.

 

 • De huurder zorgt ervoor dat de motor enkel aansluiting krijgt van 220 volt voorzien van aarding.

 • BELANGRIJK IN GEVAL VAN REGEN KASTEEL OPGEBLAZEN LATEN. Indien het toch afgelaten dient te worden dan moet er rekening worden gehouden met volgende punten: water even laten aflopen - aflaten, en torens naar binnen duwen - springkasteel opvouwen zodat er geen regen in het kasteel kan lopen.

 

 • Indien het kasteel wordt afgelaten en open in de regen blijft liggen zal de huurder forfaitair een schadevergoeding moeten betalen van 45 euro, waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor eventuele grotere kosten.

 

 • In geval van anullatie minder dan 10 dagen voor de huurdatum, zal de huurder gehouden zijn om de volle huurprijs te betalen.Voor de plaatsing van het springkasteel moet een open ruimte voorzien worden, de plaatsing mag NIET gebeuren op steenslag of oneffen terrein en plaatsen waar eventueel puntige voorwerpen voorkomen.

 

 • De toegang tot de plaat waar het springkasteel moet komen, moet een ruime doorgang hebben van minimum 1 meter breed. Wanneer dit niet van toepassing is zal het springkasteel afgezet worden aan de deur.

 

 • De huurder erkent kennis te hebben genomen van boventaande punten.Auteursrechten zijn ten laste van de huurder.Een goede verlengdraad moet voorzien zijn.

 • 1 volwassen persoon dient aanwezig te zijn voor opzet en afbouw van de springkasteel.

 • Huugeld dient cash betaald te worden bij levering.

 • Springkasteel voor het weekend worden geleverd op vrijdag en terug afgehaald op maandag. Leveringen op zaterdag en zondag is niet mogelijk.

 • Springkasteel voor de week worden geleverd op maandag en afgehaald op vrijdag.

bottom of page